Комутаційний пристрій вибухозахищений часткового керування електроприводом КУВ-II-ПЧ з паратурою керування типу КУВ-II-АКПЧ

ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА»

Головна » Каталог продукції » Вибухозахищене обладнання РВ » Пристрій комутаційний вибухозахищений типу КУВ » Комутаційний пристрій вибухозахищений часткового керування електроприводом КУВ-II-ПЧ з паратурою керування типу КУВ-II-АКПЧ

Пристрій КУВ-II-ПЧ (Перетворювач частоти) випускається на ТОВ «НВП-РУДПРОМАВТОМАТИКА» відповідно до технічних умов зареєстрованих на території України ТУ У 31.2-33355209-001:2005.

Пристрій КУВ-II-ПЧ (Перетворювач частоти), призначений для плавного регулювання швидкістю руху живильника, а також для запуску та роботи інших асинхронних двигунів з коротко замкнутим ротором напругою живлення 660В та потужністю 11кВт, які вимагають плавного регулювання обертів привідного валу у вугільних шахтах, небезпечних по газу (метану) та вугільному пилу.

У комплекті з пристроєм КУВ-II-ПЧ (Перетворювач частоти) поставляється апаратура КУВ-II-АКПЧ, яка призначена для контролю за рівнем гірничої маси у вуглеспусках, подачу команд керування перетворювачу частоти за допомогою іскро безпечних кіл керування, або по лінії зв’язку RS-485, налаштування параметрів роботи ПЧ їх візуалізації на РК дисплеї, передачу даних на поверхню за допомогою окремого виділеного іскробезпечного каналу зв’язку RS-485.

По лініям іскробезпечних кіл пристрій КУВ-II-ПЧ може керуватися від апаратури типу АУК-1М, АУРТ-К або аналогічної по раніше запрограмованому алгоритму.

Апаратура управління КУВ-II-АКПЧ складається із блоку живлення іскробезпечного БПИ-РПА та блоку керування БК-АКПЧ-РПА.

КУВ-2ПЧ (перетворювач частоти)

Пристрій КУВ-II-ПЧ забезпечує:

 • Пуск та плавний розгін приводного електродвигуна живильника з програмованим часом розгону 0 – 30 секунд до заданої швидкості;
 • Плавну зупинку вибігом привідного електродвигуна з програмованим часом зупинки до досягнення нульової швидкості;
 • Рух приводу живильника із стійкими значеннями швидкості;
 • Блокування роботи перетворювача частоти від технологічних та аварійних захистів за сигналами від апаратури типу КУВ-II-АКПЧ, АУК-1М, АУРТ або аналогічної по фізичній іскробезпечній лінії;
 • Аварійне зупинка електроприладу живильника у разі: відмови перетворювача частоти, кнопки «Аварійний стоп», за командою з апаратури керування;
 • Блокування пуску електроприводу живильника у разі зниження опору ізоляції кабелю та електродвигуна нижче вказаного рівня.
 • Видачу сигналів у зовнішні кола керування за допомогою контактів реле «Аварія» та «Початок формування частоти».

Пристрій КУВ-II-АКПЧ забезпечує:

 • Команди запуску та зупинки пристрою комутаційному КУВ-II-ПЧ для керування електроприводом живильника по раніше заданому алгоритму швидкості розгону та зупинці;
 • Налаштування основних параметрів роботи перетворювача частоти за допомогою кнопок керування, РК-дисплея та лінії провідного зв’язку RS-485;
 • Попереджувальний звуковий сигнал перед командою запуску електроприводу живильника тривалістю не більше 6 секунд;
 • Формування команд запуску та зупинки на основі сигналу рівня гірничої маси у вуглеспускній свердловині.
 • Формуванні команди зупинки живильника при: зупинці конвеєра нижнього рівня, спрацюванні теплового захисту електродвигуна живильника, отриманні сигналу від датчика верхнього рівня гірничої маси у вуглеспускній свердловині та при натиснення кнопки «Аварійний стоп».
 • Контроль цілісності кабелів від датчиків рівня з візуалізацією їх стану за допомогою світлової індикації та на РК дисплеї.
 • Індикацію роботи апаратури та пристрою КУВ-II-ПЧ, вивід сповіщень у разі відмови перетворювача частоти та спрацювання захисту.
 • Ручне керування запуском та зупинкою електроприводу живильника у разі відмови датчику рівня гірничої маси або порушення цілісності кабелів що їх з’єднують із апаратурою КУВ-II-АКПЧ.
 • Передачу повної технологічної інформації до системи диспетчеризації та моніторингу підприємства про роботу апаратури управління електроприводом живильника на поверхню за допомогою провідної лінії RS-485 по протоколу ModBus RTU.